Ödəniş malların çatdırılması zamanı kuryerə edilir.

Çatdırılma haqqı 5 AZN.

Çatdırılma müddəti saat 10:00-20:00 arası olunur.

Kuryerin vəzifələrinə alıcının iştirakı ilə çatdırılmış məhsulun yoxlanılması və təhvil verəmsi daxildir.

Məhsulun kuryer tərəfindən quraşdırılmasına icazə yoxdur.

Quraşdırılması üçün əvvəlcədən razılığa gəlinməlidir.